Tegenstander

Anna Rispoli is kunstenares. Haar beeldend en performancewerk focust op onderwerpen als gemeenschappelijk bezit, stedenbouw, collectieve identiteit en burgerengagement. Haar projecten ontstaan vanuit waarnemingen op het terrein, met name in stedelijke conflictgebieden. Zij zoekt daar de bevolking op om inspiratie te putten uit hun verhalen en levenservaringen. Die ontmoetingen zijn niet vanzelfsprekend. Ze veronderstellen een reflectie over de benadering van wat vreemd is, en soms ook over de omgang met tegenspoed. Hoe kan men praten met wat wordt ervaren als de taal van de vijand? Hoe kan men de grens tussen schijnbaar tegengestelde standpunten overstijgen, niet om ze met elkaar te verzoenen in naam van de mythe van de gemeenschappelijke consensus, maar om ons begrip van de tegenspoed en onze omgang met conflictsituaties te verdiepen, die – laten we dat niet vergeten – de basis vormen van elke democratie. Anna Rispoli bedenkt een opstelling die toelaat deze kwesties, die door onze hedendaagse samenlevingen vaak worden onderdrukt te ervaren.