3days4ideas is een kader voor uitwisselingen en ontmoetingen, gewijd aan het vormgeven van ideeën om de hedendaagse maatschappelijke problemen te kunnen denken. De reflectie rond deze ideeën door middel van unieke en geschikte gespreksvormen wil zinvol zijn voor iedereen. 3days4ideas creëert een ruimte tussen 6 verschillende plaatsen in het centrum van Brussel · La Bellone, Beursschouwburg, Passa Porta, Le Lac, Globe Aroma & Le Space · om onze krachten, middelen en verzetsdaden te delen en te bundelen.

Van 6 tot 8 september worden in de Brusselse binnenstad, die een grote concentratie aan plekken voor kunstcreatie, verenigingsleven en alternatieve initiatieven kent, voor de eerste keer ontmoetingen en gesprekken georganiseerd omtrent de verschillende benaderingen en manieren om “ideeën te delen”. 3days4ideas vindt plaats in La Bellone, de Beursschouwburg, Passa Porta, Le Lac, Le Space en Globe Aroma. Op diverse manieren en in formats die specifiek zijn ontwikkeld in functie van elk voorgesteld idee, ontvangen een 15-tal spre(e)k(st)ers met een artistiek, theoretisch en/of associatief-activistisch profiel een groep alerte en nieuwsgierige toeschouwers.

Voor deze eerste editie van 3days4ideas is geen gezamenlijk thema uitgedokterd. De bedoeling van de driedaagse is veeleer een gezamenlijke ervaring teweeg te brengen, waarbij deelne(e)m(st)ers de mogelijkheid krijgen te navigeren tussen verschillende manieren van zeggen, doen, zien, denken, verbeelden. Want om ervaringen te laten ontstaan, is er verscheidenheid nodig en een plek waar die verschillen naast elkaar kunnen bestaan. La Bellone, die het initiatief nam voor 3days4ideas, doet dat nu al enkele jaren en wil dit principe tijdens deze driedaagse graag met anderen delen om het seizoen nog beter te starten. Samen met denkers, artiesten en mensen uit het verenigingsleven creëert La Bellone die ontbrekende “ruimte/tijd” waarin we onder meer stilstaan bij “vormen van gastvrijheid”, een “alternatieve cartografie” uittekenen en de ficties rond het begrip “recht” tegen het licht houden. Gedurende die drie dagen-avonden, en nog lang daarna, zullen we ons erop verheugen dat “het allemaal nog maar een begin is”.

GASTEN

Gia Abrassart (oprichtster Café Congo en journaliste), Rachida Aziz (oprichtster Le Space en activiste), Laura Chaumont (Garance ASBL en activiste), Roxanne Chinikar (Garance ASBL en activiste), Daniel Blanga Gubbay (curator & onderzoeker), Claire Dehove (kunstenares en directeur WOS/Agence des hypothèses), Elsa Dorlin (sociaalpolitiek filosofe), Léa Drouet (regisseuse), Monica Espina (regisseuse en oprichtster Quebracho théâtre), Delphine Hesters (verantwoordelijk voor podiumkunsten bij Kunstenpunt, sociologe), Maria Kakogianni (schrijfster en filosofe), Gérald Kurdian (musicus en performer), Anna Rispoli (kunstenares), Léopold Lambert (architect en hoofdredacteur van The Funambulist Magazine), Mylène Lauzon (directrice La Bellone en dramaturge), Camille Louis (filosofe en dramaturge), Camille Olivier (videaste en beeldend kunstenares), Mireille-Tsheusi Robert (associatief vorser, voorzitster BAMKO asbl), Adeline Rosenstein (regisseuse, actrice en schrijfster), Yvoire de Rosen (anthropologe-sociologe en activiste), Laurent de Sutter (rechtstheoreticus), Sarah van Lamsweerde (beeldend kunstenares en regisseuse), Prince Youmle (associatief activiste).

Het artistieke team van 3days4ideas