Welke diversiteit ? Welke non-diversiteit ?

Voor sommigen een tussenstap op de weg naar de rechtsgelijkheid, voor anderen een uiting van communautarisme: “non-diversiteit” is een controversieel thema. Het concept van “non-diversiteit” pleit voor een safe space waar onderdrukte bevolkingsgroepen (mensen van Afrikaanse afkomst, vrouwen, LGBTQI+, mensen met een handicap enz.) bij elkaar kunnen komen zonder mensen die niet aan dezelfde marginalisatiedynamiek onderhevig zijn. Die aanpak is in de jaren zestig gebruikt door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Op het einde van dat decennium is het ook opgepikt door de vrouwenbewegingen. Mireille-Tsheusi Robert is vorser en voorzitster van BAMKO asbl. Dat antiracistisch comité van vrouwen van Afrikaanse afkomst verzorgt analyses en studies, alsook politieke pleidooien gebaseerd op dekoloniale kunst, en is concreet actief om slachtoffers van racisme in Brussel te helpen. In dialoog met Laura Chaumont en Roxanne Chinikar (Garance asbl) gaat Mireille-Tsheusi Robert in op de noodzaak voor niet-gemengde bijeenkomsten als politiek instrument. Een driegesprek over “raciale-” en gendersegregatie op basis van ieders associatieve praktijken.