De interviews van de Ambassade van de MetaNatie

Claire Dehove is kunstenares en directrice van WOS/Agence des hypothèses, waarvan videaste en beeldend kunstenares Camille Olivier ook lid is. Monica Espina is regisseuse en oprichtster van Quebracho Théatre. Samen hebben zij de Ambassade van de Metanatie opgestart, die zich een eerst vestiging in Brussel opent om haar solidaire gemeenschap van Vertegenwoordig(st)ers binnen 3days4ideas uit te breiden. Door het naturalisatievraagstuk via een interview te benaderen, nodigt de Ambassade van de MetaNatie deelne(e)m(st)ers uit om nieuwe manieren om zichzelf te presenteren te ontwikkelen, die de identificatielogica en de inperkingen van de identiteitskaart omzeilen. Aan wie een interview heeft doorlopen, levert de Ambassade ook een Metanatie-document af. Dit proef-onderhoud markeert het begin van het integratieritueel en is bedoeld om een desidentificatieproces in gang te zetten. Na afloop is men als Vertegenwoordig(st)er gemachtigd om de humane, dierlijke, plantaardige en elementaire waarden van de Metanatie uit te dragen. Na afloop van de proeven en na de overhandiging van de Metanatie-documenten vormen de Vertegenwoordig(st)ers een gemeenschap die met elkaar van gedachten kan wisselen aan de hand van tools het Anarchief van de Ambassade beschikbaar stelt (met name de Metastatistiek). Elke Vertegenwoordig(st)er kan ontwikkelingen, suggesties, engagementen formuleren. De Ambassade is een samenwerkingsplatform dat de verspreiding beoogt van de immateriële middelen van de Metanatie, waarvan ze de fictieve ontwikkeling activeert.