De vormen van de gastvrijheid

Léa Drouet (regisseuse) en Léopold Lambert (architect, architectuurtheoreticus en hoofdredacteur van het tijdschrift The Funambulist) stellen een open discussie voor rond de vraag: Aan welke omstandigheden moet een vorm voldoen om gastvrij te zijn? Elk vanuit hun praktijk staan ze stil bij de zogenoemde participatieve vormen, door zichzelf te observeren terwijl ze het publiek uitnodigen deel te nemen aan het gesprek en met hen de situatie te analyseren. Vanuit het bewustzijn dat de ruimtelijke organisatie om hen heen bijna altijd bedoeld is om het lichaam in de ruimte te beheersen, stellen ze voor om samen na te denken over de ruimtelijke voorwaarden van de gastvrijheid. Ze onderzoeken de gastvrijheidssferen binnen een omgeving waarvan de zichtbare en onzichtbare muren (van een gebouw en/of een evenement) dwingend of zelfs – wanneer ze bedoeld zijn om mensen van hun vrije woord te scheiden – agressief kunnen overkomen. Het begrip gastvrijheid benaderen aan de hand van het theater en de architectuur druist eigenlijk in tegen de eigen logica van die disciplines – anders gezegd, tegen hun relatie tot machtsverhoudingen. Léa Drouet en Léopold Lambert stellen voor om deze paradox samen te onderzoeken.