Cartografie van Alternatieven

Rachida Aziz is activiste, onderneemster en schrijfster. Ze strijdt voor waarden als gelijke rechten, respect voor diversiteit en individuele vrijheid. Via de organisatie My choice not yours ijvert ze ook voor vrouwenemancipatie en voor het respecteren van eenieders persoonlijke keuzes. Aan de hand van een cartografische workshop worden de deelne(e)m(st)ers uitgenodigd om de alternatieve initiatieven op diverse toepassingsgebieden van onze samenleving in kaart te brengen. Deze cartografieën tonen een zeer resistent Brussel en helpt ons om aansluiting te zoeken bij een aantal bewegingen die vooralsnog te weinig zichtbaar zijn.