Camouflage

Elsa Dorlin is filosofe, gespecialiseerd in de geschiedenis van het seksisme en van het moderne racisme. Ze onderzocht onder meer de ontstaansgeschiedenis van de moderne natie, de epistemologie van de overheersing en een aantal daadwerkelijke ervaringen met vormen van verzet. In haar nieuwste boek, Se défendre, une philosophie de la violence, bestudeert ze de verdedigingsstrategieën van bepaalde groepen. Haar onderzoek vertrekt vanuit het lichaam en laat zien hoe dat wordt achtervolgd en hoe we aan die achtervolging kunnen ontsnappen door onze sporen uit te wissen. Verbergen, bedekken en camoufleren zijn overgeleverde praktijken, onder andere door de “marrons” (voortvluchtige slaven) over wie Elsa Dorlin een onbekend archief aan het uitspitten is. In het kader van 3days4ideas zal zij een aantal van haar ontdekkingen delen en laten zien hoe die vormen van camouflage een mogelijkheid aanreiken om verdedigingsstrategieën te bedenken en te activeren voor de levens die tegenwoordig steeds brutaler worden achtervolgd.